Thần Tọa full

Đăng bởi: pykarai

Cập nhật: 21-12-2014

Tag:#than#tọa


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Chỗ dựa bị người hất đổ, vị trí Thiếu chưởng môn chuẩn bị cướp mất, bản thân bị người hãm hại, bản thân nhu nhược không dám đấu tranh ... Người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi. Câu truyện kể về một thiếu niên quật khởi từ nghịch cảnh, khoái ý ân cừu, kiên quyết tiến thủ, dũng mãnh tinh tiến, câu chuyện về con đường đi đến Thần Tọa!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: