Thần y đích nữ-Dương Thập Lục-hoàn

Giới thiệu truyện:

đây là bản cv chi tiết của Lão Di và các converter ở tàng thư viện. mình là một trong các bạn tham gia cv, Doraemon sakura 682. Mình up lên cho các bạn đọc ở wattpad. Mặc dù, đây là bản cv nhưng cũng rất chi tiết, nếu ai không thích có thể chờ bản edit đầy đủ của các bạn khác. 1252 chương, 6 quyển

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: