Thằng kia !!!!! Tao..........

Giới thiệu truyện:

Mày có nhớ đầu năm lớp 6 không ? Lần ta quen nhau ấy...Chắc mày còn nhớ vậy mày có biết? Vừa đến học kì II tao đã lỡ trót dại mà ngã vào trái tim của mày...Mày có biết không ?

Danh sách chương: