Thanh Hạm - Nguyệt Tàng

Giới thiệu truyện:

Nàng là Thanh Hạm, có nghĩa là thanh tao giống như đóa sen... nhưng nàng lại không đẹp đẽ đến vậy, nàng bẩn thỉu, nhơ nhớp khiến người ta chỉ muốn khinh bỉ. Nàng không phải nữ chính mang bàn tay vàng, nàng không có tài vật dị bảo... nàng chỉ có lòng muốn tất cả những kẻ kia quỳ dưới chân nàng mà thôi...

Danh sách chương: