Thanh Xuân Chờ Một Người - Thường Hy

Giới thiệu truyện:

- "Đây là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, nói về khoảng thời gian thanh xuân của Vương Tiểu Vũ, một cô nàng sở hữu mọi thứ đều bình thường và cái duyên số hẩm hiu vô cùng, cho đến khi lớp 11 thì người mà thanh xuân của cô nàng chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng chịu xuất hiện..."

Danh sách chương: