[Ngôn Tình] Là Vì Thích Anh Nhất! - Thường Hy

Giới thiệu truyện:

Tác phẩm: Là Vì Thích Anh Nhất! Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, nữ không cường cũng chả nhược, HE. Tác giả: Thường Hy Văn án: - "Thích anh! Thích nhất nhất!! Sau này vẫn sẽ thích thích!!!" - "Lại hết tiền rồi?" - "Làm sao có thể! Em là nói thật!" - "Được rồi! Lại đây, anh cho em ôm một cái." - "Ôm ôm ôm." Tóm lại: Viết ra vì 2 chữ "thanh xuân" thôi. Mong mọi người sẽ đón nhận ^^

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: