Là Vì Thích Anh Nhất! - Thường Hy

Giới thiệu truyện:

Fullname: Là Vì Thích Anh Nhất! Tác giả: Thường Hy Văn án: - "Thích anh! Thích nhất nhất!! Sau này vẫn sẽ thích thích!!!" - "Lại hết tiền rồi?" - "Làm sao có thể! Em là nói thật!" - "Được rồi! Lại đây, anh cho em ôm một cái." - "Ôm ôm ôm."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: