Thanh Xuân Của Em, Là Anh.

Giới thiệu truyện:

Có một con bé, vừa bướng bỉnh, vừa đanh đá, nhưng nghe lời ai đó răm rắp. Có một thằng bé, cộc cằn và khó gần, lại dễ dàng cười khi nhìn thấy ai kia.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: