Thầy hay Jungkook?

Đăng bởi: bangtanboyskiko

Cập nhật: 08-11-2018

Tag:#bts#jimin#kookmin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Jimin:"xin lỗi thấy chứ cái bản mặt thầy ai mà dám yêu" Jk:"xin lỗi em chứ có yêu cx ko yêu ai khác ngoài em đâu thế nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: