The Black Box

Giới thiệu truyện:

Aaron, Hazel, Roxxi, Tatum, Brett và Dylan không phải là những người duy nhất trong thị trấn Beacon Falls đang nắm giữ những bí mật chết chóc, nhưng chúng chắc chắn biết nhiều sự thật sau cái chết của Jason Wells hơn là những người khác. . . . *một tí cảm hứng từ Pretty Little Liars (truyện và phim), Riverdale, và tiểu thuyết One Of Us Is Lying

Danh sách chương: