(12 chòm sao) thế giới ngầm nguy hiểm

Giới thiệu truyện:

12 con người 12 tính cách Họ gặp dc nhau ... Nhưng họ ở hai thế giới khác nhau liệu phong tục và truyền thống khác biệt có dẫn dắt họ đến với nhau? Hãy đọc xem

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: