The Warrior:Dark Savior

Giới thiệu truyện:

Nhân vật chính là Kazuto, một cái bóng của trường Quân Sự nhưng lại là người giỏi nhất trong việc đấu đối kháng và bắn tỉa. Một ngày tối trời nào đó, theo như quyển Manga anh đang đọc thì anh đã bị xe lu thông chết và bị chuyển sinh sang thế giới khác.Giờ anh trở thành một vị thần mạnh nhất và cũng là Quỷ Vương mạnh nhất của toàn cõi Arcadia

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: