The Warrior:Reveal the Dark

Giới thiệu truyện:

Corvo Kaidwin, sinh vật bí ẩn của mọi vũ trụ. Với sức mạnh của mình, anh chẳng sợ bất cứ thứ gì. Tuy nhiên, những thế lực đằng sau, chi phối mọi thứ lại là một bí ẩn. Và những bí ẩn đó đều liên quan tới sinh vật kia

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: