Thí chủ, bánh bao ngươi rớt - Tiếu Giai Nhân (CĐ)

Đăng bởi: trannguyetly

Cập nhật: 04-03-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Đánh cuộc thua , Triển Hoài Xuân cột hai bánh bao giả gái trà trộn vào ni cô am. Sợ sét đánh , Triển Hoài Xuân đem hầu hạ hắn dùng cơm tiểu ni cô ôm vào trong lòng... 1v1, SC, văn phong nhẹ nhàng vui mừng thoát Nội dung nhãn: Tìm tòi mấu chốt chữ: Nhân vật chính: A Du, Triển Hoài Xuân ┃ vai phụ: ┃ khác: Tấn giang VIP 2014-09-04

Danh sách chương: