Thiếu gia ta là sát thủ - Full

Giới thiệu truyện:

Converter: hanthientuyet Nội dung giới thiệu tóm tắt: Nhất lưu sát thủ nhiệm vụ thất bại, lại bị tổ chức bán đi, nhưng gặp may đúng dịp sống lại trở thành ám sát mục tiêu nhi tử. Có tiền có quyền con nhà giàu, mua nhà mua xe mua nhà xe, càng trọng yếu hơn đương nhiên hay vẫn là tán gái. Cô giáo xinh đẹp, mỹ nữ học sinh, mỹ nữ bảo tiêu, mỹ nữ sát thủ, thậm chí còn có mỹ nữ mẹ kế. Chỉ tiếc, con nhà giàu sinh hoạt cũng không hài hòa, thậm chí có chút khổ bức, chen lẫn ở tổ chức sát thủ cùng các loại quỷ dị phân tranh bên trong ta, đến tột cùng nên làm gì sinh tồn, kính xin chờ mong bài này... Thiếu gia ta là sát thủ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: