Thiên Bảo phục yêu lục - Phi Thiên Dạ Tường

Giới thiệu truyện:

Thiên Bảo phục yêu lục: truyện ký hàng phục yêu quái năm Thiên Bảo (Thiên Bảo là niên hiệu thời Đường Minh Hoàng Lý Long Cơ) Tag: Nhất thụ nhất công, Huyền huyễn, HE Bản gốc: Hoàn - 221 chương. Đôi lời: Lần đầu edit, chỉ vì tại hạ thực hâm mộ Phi Thiên Dạ Tường mà thôi. Nếu có gì chưa xác đáng, thỉnh chư vị cứ đưa ra ý kiến chúng ta cùng bàn luận. Bộ này tại hạ vừa đọc QT vừa edit, nên chưa thể đánh giá được gì. Nhưng truyện của Phi Thiên, tại hạ đọc qua đều cực phẩm nên thập phần tin tưởng. Thỉnh nhảy hố!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: