Thiên Tài Học Đường

Giới thiệu truyện:

Truyện kể về một thiên tài lười biếng, có được hầu hết các nguyên tố tồn tại trong thế giới của anh nhưng anh lại không muốn sử dụng nó vào đời sống của mình.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: