Thiên tài triệu hồi sư - Q5

Giới thiệu truyện:

Thiên Tài Triệu Hồi Sư - Convert - Full - 6 quyển Quyển 5 - Gió Nổi Mây Phun Tác giả: Nhược Tuyết Tam Thiên Truyện được post với mục đích lưu trữ để thuận lợi cho việc đọc. Vui lòng k cmt !!! Bản convert của Rich92, được down từ tangthuvien.vn. Link: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=91105

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: