Thiên Thế Khúc - Cửu Lộ Phi Hương

Giới thiệu truyện:

Tuyển tập truyện ngắn Thiên Thế Khúc, gồm 8 truyện ngắn và 4 truyện siêu ngắn. ❤ Một sản phẩm của Cửu Lộ Phi Hương fanpage ❤ Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: