𝘔𝘶𝘭𝘵𝘪𝘤𝘰𝘶𝘱𝘭𝘦 ❁ Thiên thu có ta chờ

Giới thiệu truyện:

Dáng vẻ yêu kiều đó. Đẹp như hoa, sáng như ngọc. Một khúc phồn hoa nào ai hay biết? Giang sơn này, ta có thể từ bỏ. Phú quý này, vốn dĩ ta không cần. Chỉ có nàng, ta mãi chẳng buông tay. ➟ written by wistervio

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: