Thiết lập thành tích - Theo dõi trạng thái - Cuộc họp nhân sự - Nature Team

Giới thiệu truyện:

Đây là nơi để Team chúng tớ thiết lập thành tích đạt được, theo dõi trạng thái hoạt động của Team và là nơi để tổ chức các cuộc họp nhóm.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: