thơ Hán Thơ Nôm...

Đăng bởi: man_mocc

Cập nhật: 22-01-2017

Tag:#thơ-ca#thơnôm


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giai nhân ca Bắc phương hữu giai nhân, Tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, Tái cố khuynh nhân quốc. Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc, Giai nhân nan tái đắc. Dịch nghĩa Phương bắc có người giai nhân, Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc. Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta, Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta. Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước, Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại. Nguồn : trên các trang mạng

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: