Thơ...

Đăng bởi: BsarangBhae

Cập nhật: 27-08-2018


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một buổi sáng tinh mơ người thức dậy Chợt cảm thấy trong lòng nhói từng cơn Nhìn ra ngoài nghe sóng đánh dập dờn Tự động hỏi thân mình có vui hơn?...

Danh sách chương: