Thôi Đừng Nói Chuyện Ngày Mai [ Ngược ]

Giới thiệu truyện:

Truyện được phát hành thứ 3+5+7 Duyên là thứ không biết được ai sẽ ở bên ai Phận là thứ không chắc được ai sẽ rời bỏ ai Duyên phận là thứ chúng ta đều không dám chắc vào TƯƠNG LAI Thôi, đừng nói chuyện ngày mai Thực ra Cáo viết lại thôi cho mọi người chưa có đủ tiền mua sách hoặc là không kiếm được sách để mua đọc

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: