Thôn Thiên Võ Đế

Đăng bởi: areskz

Cập nhật: 09-08-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thôn Thiên Võ Đế 吞天武帝 Tác giả: Kiếm ý mực Giang Nam Tình trạng: Hoàn thành http://www.qswtxt.com/17524.html Tác phẩm giới thiệu: Thất Huyền Vũ Giới, rộng lớn chi địa bị Thất Đại Huyền Tông chưởng khống, sơn thôn Thiếu Niên Tô Dương Muội Muội bị Huyền Tông cướp đi, Vì tìm về Muội Muội, bước lên Võ Đạo Điên Phong, hắn thân nạp Võ Đạo Bổn Nguyên Thôn Phệ Chi Lực, Siêu Thoát Thất Huyền Vũ Giới Nghịch Thiên Tư Chất, mà lại nhìn hắn Nghịch Thiên Tu Luyện, từng bước một san bằng Huyền Tông, Thành Tựu Vô Thượng Bổn Nguyên Võ Đế.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: