Thông linh sư ở giới giải trí

Đăng bởi: saochoi19

Cập nhật: 11-11-2018

Tag:#huyền#học


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Giới giải trí gần nhất hướng gió quỷ dị, mỗi ngày hot search đầu đề đều bị cùng cá nhân chiếm cứ -- "Hôm nay giang thất đi nơi nào bắt quỷ?" "Ngày hôm qua giang thất ở trương đạo trong nhà, bắt được đến một con diễm quỷ!" "Ngày mai chu ảnh hậu thỉnh giang thất chiêu nàng tám trăm năm trước lão tổ tông đối thoại!" "......" Cổ đại thông linh sư xuyên thành hiện đại tiểu minh tinh, quỷ quái hoành hành giới giải trí, siêu sao, đại lão, phú hào sôi nổi tìm nàng bắt quỷ Bổn văn nguyên danh 《 gặp quỷ ảnh hậu [ cổ xuyên kim ]》《 luận trở thành toàn dân bùa hộ mệnh thể nghiệm 》

Danh sách chương: