Thông Thần FUll

Đăng bởi: bdctlp

Cập nhật: 18-11-2013


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Thiên Đế giới đất rộng của nhiều, sinh linh phồn đa, Yêu thú hoành hành. Từ khi đã có đạo pháp về sau, nhân loại bắt đầu chiếm cứ thống trị địa vị, diễn sinh ra vô số tu luyện môn phái. Cô nhi Vương Đằng, cơ duyên xảo hợp gia nhập tu tiên môn phái, lại gặp mọi người đối xử lạnh nhạt xem thường. Bởi vì mê luyến mỹ nữ bức họa làm hắn ngẫu nhiên đã nhận được một bổn thượng cổ kỳ thư. Thượng Cổ Tiên Đan diệu phương, uy lực vô cùng tiên pháp... Bên trong cái gì cần có đều có! Ngư dược Long Môn xông Cửu Thiên, đạo pháp thần thông phá Càn Khôn. Tại đây như kỳ tích lực lượng dưới sự trợ giúp, xem Vương Đằng như thế nào từng bước một đạo chuyển Càn Khôn, ngư dược Long Môn! ! Tu luyện đẳng cấp: Đạo Cơ, Luyện Khí, Bồi Liên, Nguyên Anh, Luyện Thần, Độ Kiếp, Tiên Nhân... . Mỗi một cảnh giới Cửu Trọng!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: