(Three shot) [SOPE] [VKOOK] [FULL] [H]: Nè đồ ngốc! Anh yêu em❤️

Đăng bởi: Sakura_Yuuri

Cập nhật: 09-04-2019

Tag:#sope#vkook


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mọi thứ xoay quanh 2 nhân vật chính của chúng ta là Hopi và Yoongi, vào một ngày đẹp trời Yoongi chuyển vào trường mà Hopi đang học, từ đó mọi chuyện bắt đầu~

Danh sách chương: