[Thử Nghiệm] Phai

Giới thiệu truyện:

Chán! Nhưng là loại cảm giác nào mới được? Chán nản? Chán chường? Hay là... chán ghét? Hắn sửng sốt! Chán ghét sao? Bọn họ, mới vỏn vẹn bên nhau ba năm!

Danh sách chương: