Thứ nữ hữu độc - Cẩm Tú Vị Ương

Giới thiệu truyện:

Thứ nữ phủ Thừa tướng, chịu khổ tám năm, rốt cuộc cũng được lên làm Hoàng hậu, Phượng lâm thiên hạ. Thế sự khó liệu, phu quân lại nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, phế ngôi vị Hoàng hậu của nàng, bức bách con trai nàng chết!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: