Thứ tao ghét/rant

Giới thiệu truyện:

Nhìn cái lồn gì ko thích cút Chửi cái Cu tao :)

Danh sách chương: