thuỵ -Grace Murphy

Giới thiệu truyện:

ngỡ là yếu đuối là hiền lành là nhu nhược sao lại hoá lạnh lẽo hoá giận dữ hoá điên loạn? ---------- Copyright by Grace a.k.a Grace Murphy (@Grace-Murphy) Dành cho Shi, cho Thuỵ, cho người chị mà tôi mãi kính trọng

Danh sách chương: