Tiên kiền vi kính

Đăng bởi: kyuuchann

Cập nhật: 16-09-2018

Tag:#kyuu


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Thâm Hải Yêu Quái An Dịch là 1 người lớn lên từ phố chợ nhỏ, bản thân có lý tưởng riêng chính là muốn trở nên nổi bật, thời điểm trở thành 1 doanh nhân trẻ thành đạt, cậu cảm thấy bản thân đã thành công 1 nửa. Lục Phi Bạch - đại thiếu gia của hào môn kinh thành Lục gia, có 1 mục tiêu dài hạn, chính là trêu ghẹo An Dịch, hắn cũng không chắc mình đã thực sự nắm giữ được trái tim của An Dịch chưa.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: