Tiên Quân đại nhân (phụ tử, xuyên không, ngọt sủng trá hình, thực ra là ngược)

Giới thiệu truyện:

Mị chưa đọc bộ này, nhưng trên baidu dc nhiều lượt vote và cmt của độc giả lắm, lướt sơ thấy cũng hay. Hiện đại xuyên, tu chân, tiên giới, cha có người nói tra có người nói không tra, tóm lại đây là 1 bộ ngược thân lẫn ngược tâm mang danh là ngọt 😂 😂 😂 😂 À hàng hoàn rồi, nhảy đi quý dị 😎

Danh sách chương: