Tiên thê tiến công chiếm đóng - Rim nấm hương (xuyên- tu tiên)

Đăng bởi: trannguyetly

Cập nhật: 21-01-2015


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Liễu Chiêu Dung xuyên qua sau mới phát hiện đây là một nam tu ngựa đực văn thế giới, nàng dĩ nhiên là "Ngự nam" vô số nữ ma đầu? Khi nàng cho rằng cuộc sống bi đát cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, lại ngạc nhiên phát hiện thế giới này còn chuỗi một quyển nữ tu hậu cung văn? Mịa nó, nữ chính đại nhân ngươi chạy sai studio đi? Vì không bị pháo hôi, nàng đau nhức hạ quyết tâm, nhất định muốn "Thay đổi triệt để" "Vứt bỏ ám từ minh" ! Kiên trì đánh đấm giả bộ một trăm năm không lay được! Bánh bao u mê nhìn xem nàng: "... Vì cái gì nhất định muốn đánh đấm giả bộ?" "Vì đánh đủ rồi nước tương đem ba ba ngươi mua về..." Giới thiệu vắn tắt: Pháo hôi nương tử tu tiên nuôi bánh bao, ngẫu nhiên vây xem sắc thái riêng hoa tuyệt thế =_= Loại tiểu thuyết đừng: Manh hệ tiên hiệp Khởi điểm trang đầu đại phong đẩy VIP2014. 7. 24

Danh sách chương: