Tiên Toái Hư Không full

Đăng bởi: hacthan0291

Cập nhật: 22-11-2015

Tag:#vân


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

http://www.qidian.com/Book/3559968.aspx Giới thiệu Cửu tử bất hối, đạo tâm vĩnh tồn, một cái rung động đến tâm can con đường tu tiên. Ba nghìn thế giới, Lục Đạo Luân Hồi, phàm nhân cũng có thể nhấc lên rộng lớn mạnh mẽ. Trong mưa gió, mà lại nhìn Lăng Tiên cửu thiên chi lộ! P/s : Truyện cùng tác giả : Bách Luyện Thành Tiên - Truyện có số lượng view thứ 3 trên TTV. Có lão nào dám can đảm đọc bộ này không

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: