Tiếp tục lạc vào thế giới game Online

Đăng bởi: liptonchanhmuoi

Cập nhật: 02-04-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

=== Tiếp tục là series thứ hai của bộ : "Chuyển sinh vào thế giới game Online" === ~ ~ ~ o O o ~ ~ ~ - Lần này [Letter] trở lại Trái Đất thư giãn và chơi game, nhưng lại bị cuốn vào một thế giới hoàn toàn mới. - Ở thế giới phi thực tế này Dị Thú khắp nơi xuất hiện thông qua các vết nứt không gian và tấn công con người để tiến hóa bản thân chúng. - Con người tại đây cũng có các hệ thống hỗ trợ, cùng đó tiêu diệt Dị Thú để tăng cấp độ, thu nhặt nguyên liệu, hoàn thành nhiệm vụ,...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: