Tiết lộ gây sốc về tổ chức Illuminati của một người bên trong nội bộ

Giới thiệu truyện:

Lấy trên google - Dành cho những bạn chưa biết "Trên một diễn đàn về bí mật quốc tế gần đây xuất hiện một thành viên với nick name là "Anonymous Coward" tự xưng là một thành viên của tổ chức Illuminati. Trong nhiều năm, anh ta một lòng trung thành làm việc cho tổ chức vì niềm tin, mục tiêu, và hành động của Illuminati, nhưng gần đây nó đã trở nên kinh khủng quá sức chịu đựng của anh ta. Vì vậy anh ta phải phản bội hiệp ước thiêng liêng của mình với tổ chức và muốn công bố tất cả những kế hoạch khủng khiếp mà tổ chức Illuminati chuẩn bị cho toàn thế giới trong tương lai."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: