TIỂU BẢO BỐI CHẠY NỮA ĐI??!!

Giới thiệu truyện:

NÀNG LÀ MỘT YURI LẠI BỊ HẮN GIẾT HẠI, NHƯNG GIẾT HẠI KHÔNG THÀNH HẮN LIỀN MUỐN CÔ TA. TA CHỈ GIỚI THIỆU TỚI ĐÓ THÔI TỪ TỪ RỒI XEM DIỄN BIẾN CÂU CHUYỆN ĐÓ. THỰC RA TA VIẾT RA GIẤY NHƯNG MÀ MUỐN CHIA SẺ NÊN GHI LÊN ĐÂY CHO CÁC CHẾ XEM. VẬY NHÁ. BYE BYE.

Danh sách chương: