Tiểu Thuyết Conan: Phần đặc biệt - Lá thư thách đấu gửi Kudo Shinichi

Đăng bởi: NanaYumiko

Cập nhật: 29-06-2012

Tag:#bíẩn#conan


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Câu chuyện này xảy ra ít lâu trước khi Kudo Shinichi trở thành Edogawa Conan

Danh sách chương: