TinCan - Love By Chance/My Accidental Love is You ❤

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp các đoạn về couple Tin Can trong truyện BL Thái My Accidental Love is You. Tác giả: MAME. "Cậu khiến tôi có ô-xy để thở." "Tao không phải khí ô-xy, tao thở cũng toàn ra khí các-bon-đi-ô-xít, mày hít vào nhất định sẽ chết đó."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: