Tình cờ yêu - Love by chance - Chạm trán Kla& Tin +TumTar + Sói Kla và thỏ P'no

Giới thiệu truyện:

fanfict 1 : Chạm trán Kla & Tin fanfict 2: TumTar - ngụy huynh đệ, ôn nhu công, tổn thương thụ . Có H nhẹ fanfict 3 : KlaTechno - sói Kla và thỏ Techno phúc hắc công . có H nhẹ fanfict 4: Tin Can :- ngày thổ lộ của sắc hoa tigon. Đủ đường đủ dấm! fanfict 5: TinCan :- cái bóng của Good- màn lột củ cải của TinCan fanfict 6: TumTar: - ngược, nếu chết xin được chết trên tay người. fanfict 7: AePete: - âm mưu của Pound fanfict 8 : TinCan - người yêu tôi chính là một tên ngốc! fanfict 9: Tincan - chồng của tôi là ai? - chốt hạ lời yêu. fanfict 10 : Kla+ Techno - chọn bột - nhào bột- gặp gỡ fanfict 11: Kla+Techno: - nặn bánh - nướng bánh - rung động fanifict 12:Fanfict 12: KlaTechno - Lên dĩa + Đánh chén ; chiếm hữu ( có H) fanfict 13: TinCan + Pound - ai đốt nhà ai? Fict 14: TinCan + Lemon :khi hủ nữ ra tay . Fict 15: KlaTechno+ Bum - công cuộc giải cứu anh rể

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: