Tình Cờ Yêu - Love By Chance - 不期而爱

Giới thiệu truyện:

Truyện/Phim BL Thái. Tác giả: MAME. Bao gồm những đoạn trong truyện không được đưa lên phim, ảnh ọt, soi hint couple,... Link truyện bản dịch tiếng Trung cho bạn nào muốn đọc: https://tieba.baidu.com/p/5868014760?pn=1 TÌNH CỜ GẶP GỠ, YÊU CẢ MỘT ĐỜI ❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: