Tình của nắng. (Fanfic Dũng Chinh)

Giới thiệu truyện:

Fanfic Bùi Tiến Dũng × Hà Đức Chinh Đoàn Văn Hậu × Bùi Tiến Dụng Tình trạng: Hoàn 41 chương. Văn án Yêu sai người là đau... Đúng người sai thời điểm là đau... Nực cười ở chỗ, tôi với cậu... là sai người, sai thời điểm...! Con người ngu ngốc nhất là khi yêu. Tôi từng nói tôi thích cậu, cậu tin. Bây giờ tôi nói không cần cậu nữa, cậu có tin không...?! Là yêu, là thương hay là thích? Ngỡ là một cuộc tình, hóa ra là cả cuộc đời.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: