[Tinh mộng thần tượng] Quốc vương bệ hạ và nữ chiến binh

Giới thiệu truyện:

Thời kì đấu tranh giành lấy cương vị đế chế đứng đầu... vẫn tồn tại một câu chuyện tình... Một người là quốc vương bệ hạ, quyền lực có, địa vị có... Một người là chiến binh, trong tay ngoài vũ khí thì chẳng còn gì... Con đường định mệnh nào dẫn họ đến với nhau?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: