[Tinh tế- ABO] Kế hoạch trưởng thành của chiến thần đế quốc

Đăng bởi: yurisaka

Cập nhật: 10-08-2017

Tag:#abo#dammy#tươnglai


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

truyện tự mk edit do sở thích nên mọi người đi qua không vui xin đừng ném đá. Đọc tới đâu edit tới đó (^_^!)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: