Tình Yêu Của Băng

Đăng bởi: Junhii

Cập nhật: 15-12-2014

Tag:#action#love#romance#sad#teen


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

cuộc đời mà chuyện gì nó cũng tới thôi. Không ai có thể biết được hiện tại hay tương lai ra sao cả. PS: lần đầu viết truyện

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: