Tổ Sư

Đăng bởi: VngMnhNgc

Cập nhật: 05-10-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Một khúc hồng trần, vang tận vạn cổ Một đóa bỉ ngạn, tưởng niệm vạn năm Một quyển kinh thư, dạo bước vạn đạo Một thanh cổ kiếm, trảm yêu trừ ma Cảnh giới tu luyện: - Bước thứ nhất: Luyện Tinh Hóa Khí - Luyện Khí Hóa Thần - Luyện Thần Phản Hư - Luyện Hư Hợp Đạo (Hồng Trần Tứ Cảnh) - Bước thứ hai: Thoát Trần - Nhập Kiếp (Tán Tiên) - Độ Kiếp (Hồng Trần Tiên) - Thoát Kiếp (Chân Tiên) (Thăng Thiên Tứ Cảnh) - Bước thứ ba: Niết Bàn (Tiên Vương) - Sinh Tử (Tiên Đế) - Tạo Hóa (Tiên Tôn) - Thiên Địa (Thiên Tôn) (Tạo Hóa Tứ Cảnh) - Bước thứ tư: Vô Lượng (Tiểu Thiên Thánh Giả) - Bản Ngã (Đại Thiên Thánh Giả) - Chân Ngã (Vô Thượng Thánh Giả) - Đạp Thiên (Chí Tôn Thánh Giả) (Thánh Nhân Tứ Cảnh) - Bước thứ năm: ....

Danh sách chương: