Tớ Thích Cậu!

Giới thiệu truyện:

xoay quanh một cô gái đang yêu thầm chàng trai... muốn Thổ lộ lòng mình cho chàng trai ấy biết tình cảm của mình, nó sẽ được rõ hơn qua câu chuyện của tác phẩm " Tớ thích Cậu "

Danh sách chương: