[Toàn×Phượng][Hoàn]Ngày Tháng Ta Bên Nhau

Giới thiệu truyện:

Truyện đam mỹ H+ sẽ nhắc nè nếu không hài lòng có thể kêu gỡ xuống mong mấy chế ủng hộ truyện em em ship cặp Toàn Phượng mốt em ship cặp Trường Phượng mấy anh mấy chị nhớ ủng hộ bé nhe :))❤

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: