Hate Friend, Hate Family But... I Love Family Creepypasta

Đăng bởi: Die_CHAN

Cập nhật: 26-03-2018

Tag:#creepypasta


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tôi là cô bé 9t độ tuổi ngây thơ trong sáng. Độ tuổi mất tất cả gia đình, bạn bè phản bội Hate Friend, hate family but.... love family creepypasta Đó là câu nói mà cô từng nói. Cô là Zima. Zima love gia đình này very much

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: