Tối chung lưu phóng

Giới thiệu truyện:

Tạm dịch: Cuộc lưu đày cuối cùng Tác giả: Hà Hán Thể loại: quân đội văn, cường cường (hỗ công), 1×1, HE Edit: Clover Công cụ edit: chương trình QT, Google, Baidu LỜI TÁC GIẢ Xin nhấn mạnh truyện này là hư cấu, vô căn cứ, không đề cập tới bất cứ tổ chức chính trị hay khuynh hướng tôn giáo nào, đừng tưởng thật, đừng thảo luận việc nước, Hà Hán rất cảm ơn.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: